बा आमालाई हेंला गर्नेलाई ……(कविता)

 _देव भट्टराई

हर्के मन्दिर जान्छ पत्थर पुजी फर्किन्छ रोजै घर
बा आमा रुनुहुन्छ वृद्ध घरमै सुन्दैन के लाग्छ र ?
हर्के मूर्ति नुहाइदिन्छ दुदले ठूलै पुजारी बनी !
बा आमा रुनुहुन्छ वृद्ध घरमा पानी कि पानी भनी !

हर्के गर्छ परोपकार तब ऊ संसारमै मान्य छ ।
बा आमा रुनुहुन्छ वृद्ध घरमा सुन्दैन ऊ धन्य छ !
के हो पाप र धर्म जोडसित ऊ शास्त्रादि भट्याउँछ
बा आमा रुनुहुन्छ वृध्द घरमा धिक्कार धिक्कार छ !

दूधपाेखरी, लमजुङ

हाल अमेरिका


कुनै सुझाव वा टिप्पणी

Your email address will not be published. Required fields are marked *